Meld på!

SØK

Påmelding til MIF Allidrett

Rutinene for hvordan man skal registrere deltakere i MIF Allidrett er endret.

Alle som skal være med i MIF Allidrett må meldes inn som medlem i MIF via knappen "Bli medlem i MIF".

Slik melder du deg inn i MIF:

  1. Trykk på knappen "Bli medlem i MIF"
  2. Fyll ut skjemaet (husk at det er barnet som skal meldes inn i MIF)
  3. Kryss av for gruppe "Allidrett"
  4. Klikk på "Send inn skjema"
  5. Du får tilsendt to fakturaer på epost som må betales
    100,- til MIF
    400,- til MIF Allidrett

Husk å skrive deg på navneliste som blir utdelt på treningene.