Styremedlemmer 20/1819

Styret består av:

​Leder:: Anne Synnøve Brendøy - 41041953

Styremedlem: Døgg Gran- 47384542

Styremedlem: Frank Høvin- 46612382

Styremedlem: Katarina Walter- 92096651