Om MIF Allidrett

SØK

 

Idrettsglede for alle

Verdigrunnlag: Respekt, ærlighet og inkludering. Trygghet og mestringsopplevelser gjennom MIF allidrett

Formål:
MIF allidrett skal arbeide et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 7 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

 • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre aktører som har tilbud til barn.

• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i nærmiljøet.

• Å inkludere alle barn og unge i nærmiljøet.

• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett i Mjøndalen idrettsforening.

• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.

• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.

• Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

• Bli kjent med MIFs fasiliteter gjennom aktivitet.

 

Sesongpregede aktiviteter

Aktivitetene er rent praktisk delt opp i halvårlig treningssesonger, høst og vårhalvår. Ved å følge aktivitetene i allidrettsårshjulet fortløpende, søker allidretten å gi ett balansert treningsopplegg for de enkelte behov ut ifra alder.
Det legges også opp til en progresjon i treningenes innhold i de ulike gruppene gjennom allidrettshjulet:

Snurre sprett (4-5 år)                           mini (5-6 år)                                            stOre (6-7 år)