Generell info

Idrettsglede med nye og gamle venner i trygge omgivelser.

MIF Allidrett er helt avhengig av frivillige foresatte for å kunne gi et allidrettstilbud. I allidretten må foreldrene selv bidra med trener(e) og lagleder(e).

Oppbygging av gruppene:

  • Gruppeleder
  • Hovedtrener
  • assistenttrenere
  • Ingen krav til kunnskap! Alle kan bidra😀

MIF tilbyr alle trenere gratis aktivitetskurs i regi av Viken Idrettskrets.