Velkommen til MIF Allidrett!

Idrettsglede med nye og gamle venner i trygge omgivelser.

MIF Allidrett ønsker å gi barna:

  • Opplevelse av mestring
  • Trygghet
  • Varig idrettsglede

MIF allidrett skal utarbeide et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 7 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt. Barna får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

X