Velkommen til MIF Allidrett

Idrettsglede med nye og gamle venner i trygge omgivelser!

MIF Allidrett ønsker å gi barna:

  • Opplevelse av mestring
  • Trygghet
  • Varig idrettsglede

MIF Allidrett skal tilby et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 7 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt. Allidretten skal være en trygg inngang til idretten, og barna får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer hvor mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Spørsmål rundt MIF Allidrett kan rettes på mail til dina.kristine@mif.no. Se ellers informasjon som ligger under Meny-fanen her på nettsiden.