Treningstider

Idrettsglede med nye og gamle venner i trygge omgivelser.

Allidretten har hovedsakelig aktiviteter inne i gymsalen på Mjøndalen Skole, men vi bruker også Turnloftet, utearealene på skolen, Solløsjordet, Skramnes, MIF-Hytta, Vassenga og andre steder i nærmiljøet der det kan drives aktivitet😀

Treningstider er som følger:

    • 2017-kullet: Tirsdag kl 18.00 – 19:00, gymsal Mjøndalen skole
    • 2016-kullet: Onsdag kl 18.00 – 19:00, gymsal Mjøndalen skole
    • 2015-kullet: Tilbud i MIFs grupper. Kontakt aktuell gruppe ved interesse. 
  • I tillegg har MIF en foreldre- og barn-gruppe for barn i 2 – 4årsalderen som trener fredager klokka 17:15 – 18:00 på Turnloftet.   

Treningstidene ovenfor er de tidene gruppene har i gymsalen. Ut ifra sesong vil gruppene av og til legge treningene sine til andre steder, og treningstiden kan da variere etter tilgjengelighet. Alle kullene har gruppe på appen Spond, som benyttes som informasjonskanal. 

Nytt allidrettskull for 4- åringer starter opp hver høst. 

X