Priser

Idrettsglede med nye og gamle venner i trygge omgivelser.

Medlemsskap i klubben kr 100,-

Dette dekker idrettsskadeforsikring og generelt medlemskap for barn i klubben. Etter innmelding får du tilsendt faktura på epost.

Aktivitetsavgift MIF Allidrett – Kr 450,- per år.

Allidrettsåret følger skoleåret og går fra august til og med juni. Aktivitetsavgiften faktureres medlemmene på høsten, eller ved innmelding i klubben og gjelder for inneværende allidrettsår.  

Dekker leie, kjøp av utstyr og avslutninger.